Connect with us

Nhau DzeBonde

Kune vakadzi mudzimba vanosvika pakuchembera vasina kumbonakirwa nekuiswa!

Published

on

kumboiswa

Kana une murume anoti pese pese anokasira kutunda, zvinokwanisika here kuti azomboitawo zvine mwero zvinogutsa mukadzi wake pabonde? Kune vakadzi mudzimba umu vanokura kusvika pakuchembera vasina kumbonakirwa nekuiswa nemurume. Asi iye achitonakirwa chose achizvirova dundundu kuti ndiye shasha yekusvira mukadzi.

Chaitisa kuti tidzokorore nyaya iyi kuva patakamboitsanangura kare ndechokuti ndakaenda kune umwe musangano wevanamai vemba paitaurwa nyaya dzakasiyanasiyana dzokuvaka misha yedu. Nyaya yekuhurirana payakapinzwa mudariro pana vamwe mai vakataura kuti pfungwa dzavo dzinowanzofunga zvekuhura nekutii murume wavo haana basa nekunakirwa kwangu. Anongoti kupinza mboro nokutodiridzira hurume. Zvinovashungurudza chose chose. Saka vaiti vanoda mazano okuti murume ambotorawo nguva pakusvirana

Paiva nevamwewo mai vaiti vakadzidza zve psychology vaiti vanonzwisisa kuti chimwe chezvikonzero zvekukasirisa ndisu varidzi vevarume. Tinotadza kupa murume nguva yekudzirira kunonoka kudiridzira.

Ngatitange nenguva yekukura kwemwanakomana. Kana mukomana ava nemakore gumi nemana, mboro yake inowedzera kukura uye inotanga kumira pese pese nekuzvirotera avete. Ukuzve anotanga kunakirwa nekuzviita chimhandara maoko zvokuti anopota achizvinakira ega. Zvino mukutaurirana kwevakuru nevadiki mukomana anokasira kunzwisisa kuti vakuru havafariri munhu anoita chimhandara maoko. Izvi zvinoreva kuti pese paanoita ega, anoita muchivande uyezve anoita achikasira chose kuti asawanikidze achiita bonyora.

Pakuita achikasira ipapo ndipo paanodzidza kukasira. Anongoti chero akaenda kubathroom kwekanguva kashomanana otodzoka apedza chimhandara maoko imi vemhuri musina chamambofungira nokuti aita nguva shoma.

Baba vemwana havambogarisiwo mwana pasi vachimurondedzera kuti hapana chakaipa pakuita chimhandara maoko nokuti varume vese uye vakadzi vese vanozviita, saka kana achiita ngaatore nguva adzidze kunakirwa nazvo. Ipapa pamaitiro okuda kukasira mukomana achiri mudiki ndipo panotangira dambudziko rinozoonekwa ava nemukadzi.

Kotizve isu vana mai vemba kusanzwisisa varume vedu. Murume kana ada zvekuisana muwanire nguva muisane, unonzwa mukadzi mukuru achiudza murume wake kuti kana uchida kusvira kurumidza upedze nekuti magwana ndiri kumukira somewhere. Chinhu chisingabatsiri murume kana mukadzi, kuudza murume kuti akasire kupedza nekuti pfungwa dzako dziri pane imwe nyaya. Uri kutaridza murume kuti hauna hanya nokunakirwa saka anofanira kukasira.

kumboiswa

Zvino kana ange ari munhu akajaira zvechimhandara maoko kubva kare, anongoona zvafanana nokusvira mukadzi nekuti mukadzi ari kutomuti akasire, sezvaaichiita nemaoko. Saka zviri kunzi isu varidzi vevarume, ngatisataridza kuti pane nguva yatinoda kuti murume akasire kupedza. Zvirikutonzi kana murume akakukasirira, usangoti zii pazviri, asizve usamunyomba. Taridza murume wako mamwe maitire angaita kukubatsira kusvika paogasm nemaoko kana muromo mboro yake yakarara nekuda kwekuti adiridzira.

 

Murume anokwanisa kumwa nekusveta mazamu, kukwizirira bhinzi, kupurudzira zvidya, kukisa mutsipa nenzeve nepamuromo, oramba achidaro kusvika watundawo iwe. Ratidza murume zvokuita kuti urambe une zemo. Unokwanisa kuzvikwiza bhinzi iye achikusveta paanoda kusveta sekuti mazamu.

Ngaanzwisise kuti akasira kuguta iwe usati waguta saka ngaarambe achienderera mberi. Mudzidzisezve kuti kana ari mukati mako, akanzwa akuda kutunda, ngaamire kukoira asi oramba achikukisa nokusveta mazamu, guvhu, nzeve. Kana kuda kutunda kwaderera odzokerazve pakukoira. Iwewo ziva mashandisirwo echiuno kuti usakasirisa murume.

Kana pari papi zvapo, usaudza murume kuti akasire nokuti pane chauri kuda kuita. Rega anonoke paadira kuti agare achinzwisisa kuti kunonoka ndiko kwaunotofarira.

Psychology yemurume ndeyokuda kukasira. Dzidzisa murume wako kuti kunonoka kutunda ndiko kunotonaka zvinofadza.

Thank you for reading – Comments are welcome

ALSO READ:

Tete: Murume wangu anomuka achindiisa, three or four times zuva nezuva!

Tete: Ndakamuka ndikaona sister yangu achiyamwa chinhu changu, ndikatunda!

Varume vanodawo kuti mukadzi upote uchimbomukwirawo kana kumuudza kuti ndirikuda kuiswa!


Discover more from Nhau Dzevakuru

Subscribe to get the latest posts to your email.

Comments

Trending

.